Ashwagandha vermindert ook angstgevoelens

Ashwagandha vermindert ook angstgevoelens

Ashwagandha is een kruid dat het aanpassingsvermogen van de mens verbetert in ongunstige omstandigheden. Het is een wortel waarvan vooral de gunstige effecten bij stress, stemmingsstoornissen, vermoeidheid en concentratiestoornissen door een westerse en veeleisende levensstijl, goed onderbouwd is. Ashwagandha remt namelijk een overactieve HPA-as (hypothalamus-hypofyse-bijnier) af en verbindt met de rustgevende GABA-receptoren.

Het heeft ook een antioxiderende werking. In een gerandomiseerde, dubbelblind, placebogecontroleerde studie werd onderzocht of ashwagandha ook een anxiolytische of angstdempende werking uitoefent. Zestig gezonde volwassenen met milde angst- en stressgevoelens kregen gedurende zestig dagen dagelijks 240 mg van een gestandaardiseerd ashwagandha-extract of een placebo. Om de angstgevoelens te evalueren werden twee meetsystemen gebruikt. De Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) en de Depression, Anxiety, and Stress Scale-21 (DASS-21). Ook werden veranderingen in de hormoonspiegels van cortisol en testosteron en van het precursor hormoon, DHEA-S of dehydro-epiandrosteronsulfaat, gemeten. In vergelijking met placebo leidde ashwagandha tot een statistisch significante angstafname volgens de HAM-A-schaal (41% tov 24%) en tot een afname van DASS-21-schaal (30% tov 10%, bijna significant). Tekend voor de afname van het angst- en stressniveau was ook de afname van de ochtendspiegels van cortisol en DHEA-S in de ashwagandha-groep, alsook een niet significante toename van testosteron bij de mannen.

 

Bron: Biogezond Februari 2020 pag. 39